Article about Njord in Norwegian newspaper Shipping24

Ny internasjonal studentkonkurranse for autonome skip

I 2021 arrangeres den første utgaven av "Njord- The Autonomous Ship Challenge" i Trondheim.

Studentorganisasjonen Njord på NTNU står bak den nye konkurransen. Fra venstre: Kristian Brudeli, Eivind Løvoll, Aida Angell,Robin Stokke, Sander Nesse Hansen og Johan Bjerkedal. (Foto: Mikael Sætereid/FI)

Studenter fra studentorganisasjonen Njord ved NTNU står bak «Njord- The Autonomous Ship Challenge», en ny studentkonkurranse for autonome skip. Konkurransen vil finne sted i Trondheim i august 2021, og blir den første av sitt slag i Europa.

-Njord ønsker å øke bevisstheten og bidra til innovasjon blant studenter innenfor maritim autonomi. Vi ønsker å skape en unik konkurranse for studenter, og gi dem en praktisk opplevelse og noe nytt og helt annet enn det som undervises i klasserommet. Vi tror konkurransen vil motivere og engasjere studenter til å fortsette karrieren innen maritim autonomi, sier Aida Angell, prosjektleder i Njord.

Trenger samarbeidspartnere

Deltakerne i «Njord- The Autonomous Ship Challenge» skal ta med sine egendesignede skip til Trondheim, der de vil være med på å løse ulike scenarier. Her vil bedrifter kunne komme med forslag til relevante problemstillinger som kan bli et element i konkurransen. I første omgang vil det arrangeres en pilotkonkurranse med 5-7 lag fra ulike universiteter. Blir konkurransen vellykket åpner Njord for å utvide med flere lag.

Nylig ble Njord tatt opp som medlem i Ocean Autonomy Cluster, en ny klynge for næringsliv og utdanningsinstitusjoner tilknyttet autonomi til sjøs.

-Studentmedvirkning er helt nødvendig for innovasjon og utvikling innen maritim autonomi i Norge og Trondheimsregionen, og Njord ønsker å være en forbindelse mellom studenter og Ocean Autonomy Cluster. Vi tror også at klyngemedlemskapet er en mulighet for Njord til å knytte nye og relevante forretningskontakter, ettersom vi er avhengige av hjelp fra kvalifiserte fagpersoner og virksomheter i klyngen. Vi ser også at klyngen er et godt sted for samarbeid, noe som er høyt verdsatt i Njord, sier Angell.

Njord ønsker å samarbeide med næringslivet for å finne relevante problemstillinger som deltakerene i konkurransen skal løse. Avbildet er Yara Birkeland. Når det settes i drift i løpet av 2020, skal det frakte gjødsel fra Yara sin fabrikk på Herøya til utskipingsterminalene i Larvik og Brevik.(Foto:Yara/Kongsberg/Marin Teknikk)

En unik testarena

Morten Breivik er instituttleder ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk, som har vært pådriver for å få i gang konkurransen fra NTNU sin side.

-Vi har veldig mange aktiviteter og forskningsprosjekt innenfor autonome skip og systemer. Siden Norge ikke har en stor bilindustri er det naturlig for oss å fokusere på det som foregår til sjøs. Studentene er på mange måter en uutnyttet ressurs, som i økende grad nå får brukt og vist sitt potensial i takt med at teknologiutviklingen gjør det mulig for dem. Det har blitt arrangert ulike konkurranser for autonome biler og droner rundt omkring i verden, men foreløpig ikke for autonome skip slik vi ser det for oss, sier Breivik.

-Dette kan bli en unik testarena for å prøve ut ulike konsepter. Studentene får ambisiøse, men likevel realistiske oppgaver, og da er det utrolig hva de kan få til, sier Breivik i et telefonintervju med Shipping24.

March 11, 2020
Have you seen this?
Have you seen this?